Werkzaamheden

Het ontvangen van bezoekers en het helpen van beheerders van reacreatiegebieden. Het controleren van het toegangsrecht op zalen en het volgen van de routes. Het houden van toezicht (Gastvrijheidsdienst, Afdeling Toerisme, Afdeling Socioliogisch Onderzoek, Afdeling Ontwikkeling en Marketingonderzoek, Veiligheidsdienst).

Het bieden van assistentie bij de uitvoering van wetenschappelijke-en-onderzoekswerkzaamheden: het systematiseren en catalogiseren van opslagvoorzieningen, restauraties, archeologische opgravingen (Afdeling Archeologie van Europa en West-Siberië, Werkplaats Restauratie van Meubilair, Afdeling van de Hoofdarchitect).

Het vertalen van informatief materiaal, het assisteren bij het opstellen van documenten en publicaties.

Het uitvoeren van secretarieel werk en vervoerswerk (Afdeling Computertechnologie, Gastvrijheidsdienst, Afdeling Archeologie van Europa en West-Siberië, Persdienst, Afdeling Ontwikkeling en Marketingonderzoek).

Het verwerken en uitvoeren van ontwerpprojecten. Het presenteren van projecten binnen de multimedia. Het assisteren bij het opstellen van correspondentie en bij het gebruik van moderne middelen van communcatie en informatieve technologie (Vereniging van Vrienden van de Hermitage, Archief van de Staatshermitage in Staraja Gerevna, Afdeling Archeologie van Europa en West-Siberië, Wetenschappelijke Bibliotheek).

Deelname aan internationale educatieve programma’s, seminars en conferenties en het assisteren bij de organisatie ervan. Het onderwijzen van buitenlandse talen en het organiseren van taalbeoefening (Gastvrijheidsdienst, Methodieke Opleidingsafdeling “Scholengemeenschap”, Wetenschappelijke Bibliotheek).

Het assisteren bij het verplaatsen van objecten en het houden van tentoonstellingen, theater-en-muziekactiviteiten (Afdeling Toerisme, Hermitage-academie van Muziek, Hermitage-theater, Afdeling Verplaatsing van Tentoonstellingen, Afdeling West-Europese kunst, Wetenschappelijke Blibliotheek, Afdeling Logistiek).