Het Stageprogramma van de Vrijwilligersdienst – Project «Internship»

Om leerlingen en studenten aan te trekken organiseert de Vrijwilligersdienst een stageprogramma bij de Staatshermitage voor universitaire studenten uit de hele wereld.

Door buitenlandse studenten de mogelijkheid van een een stageplaats bij de Staatshermitage te bieden heeft de Vrijwilligersdienst de mogelijkheid om hulp aan afdelingen en medewerkers van de Staatshermitage uit te breiden door de volgende werkzaamheden die te maken hebben met de noodzaak vreemde talen te beheersen:

 • Hulp bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten;
 • Het vertalen van teksten van buitenlandse talen naar het Russisch;
 • De redactie en vertaling van teksten naar buitenlandse talen;
 • Hulp bij correspondentie;
 • Het onderwijzen en uitoefenen van vreemde talen.

De vrijwilligersdienst breidt hulp aan onderzoek-en-opslagafdelingen van de Hermitage uit door de volgende werkzaamheden:

 • Deelname aan archeologische expedities;
 • Systematisering en catalogisering van opslagplaatsen op het terrein van de Staatshermitage en het restauratie-en-opslagcentrum «Staraja Derevnja»;
 • Restauratie en officeverwerking van monumenten voor het maken van catalogussen en veelvuldige boekuitgaven van de Staatshermitage;
 • De voorbereiding van collectief voor verplaatsing en hulp bij het vervoer;
 • Hulp bij de organisatie van tentoonstellingen van moderne kunst, die het houden van correspondentie, het vertalen van documenten en het opzetten van tentoonstellingen inhouden;
 • Hulp bij  het verrichten van sociologisch onderzoek bij tijdelijke tentoonstellingen, verplichtingen en maatregelen;
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van liefdadigheidsprojecten en andere projecten van vrijwilligers, het ontwikkelen van wedstrijd-en-gameprogramma’s, festivals, queestes, het ontwerpen van boekjes en informatief materiaal.