14.05.2017: Prijsuitreiking voor de deelnemers van de wedstrijd computergraphics- en- animatie «Tour de France 1717 – de Grote Reis van Peter de Grote»

14.05.2017, Sint-Petersburg: Op 14 mei 2017 is in het Mensjikovpaleis de prijsuitreiking voor de winnaars en deelnemers van de wedstrijd computergraphics- en-animatie, «Tour de France 1717 — de Grote Reis van Peter de Grote», gehouden. Het project, dat is voorbereid door de Vrijwilligersdienst samen met het Schoolcentrum, de Afdeling Russische Cultuur en de Afdeling West-Europese Decoratieve Kunst, is opgedragen aan het 300-jarige jubileum van Peters reis over de grens van 1717.

De ceremonie van de feestelijke uitreiking werd geopend door de leidinggevende van de afdeling van de Hermitage «Mensjikovpaleis», V. V. Mesjtsjerjakov, die de bijeengekomen deelnemers en organisatoren herinnerde aan de Franse bouwers van het paleis van de nauwste compagnon van Peter.

De leidinggevende van NMO «Het Schoolcentrum», I. V. Djoebanova, bedankte de deelnemers, hun ouders en hun docenten voor hun werk aan een moeilijk project. O. E. Petrova, als vertegenwoordiger van de Academie van Aanvullend Beroepsonderwijs, gaf enkele woorden van dank aan de Vrijwilligersdienst voor de twaalfjarige samenwerking in het uitvoeren van computerwedstrijden. De leider van de Sector voor Vrijwilligerswerk, M. Joe. Kozjoechovskij, vertelde de verzameling over de talrijke herdenkingsevenementen in Frankrijk en Rusland, die opgedragen zijn aan het bezoek van Peter aan Frankrijk in 1717. Daaronder vallen ook de wedstrijd «Tour de France 2017 — de Grote Reis van Peter de Grote» en de Museumnacht van de Hermitage, die op 20 mei in de opslaglocatie van de Hermitage «Staraja Derevnja» zal plaatsvinden.

In de wedstrijd computergraphics- en- animatie «Tour de France 2017» kon iedereen die wilde van de leeftijd 6 tot 17 jaar meedoen. Aan deelnemers werden thema’s voorgelegd, die iets te maken hadden met belangrijke gebeurtenissen van het begin van de achttiende eeuw uit de geschiedenis van Europa en Rusland, de talrijke hervormingen en transformaties van het petrijnse tijdperk, en de invloeden van de Franse kunst op de Russische cultuur. Een aantal thema’s is verbonden met de geschiedenis en bouw van Sint-Petersburg. Inzendingen zijn voor drie categorieën ingeleverd: computergraphics, video en multimediavoorstellingen.

Na de feestelijke prijsuitreiking van de deelnemers en winnars van de wedstrijd «Tour de France 1717 — de Grote Reis van Peter de Grote» werd door de vrijwilligers een speciaal onderwijsprogramma georganiseerd, waar aan de deelnemers werd voorgelegd door middel van deelname aan masterclasses en spelletjes zich onder te dompelen in de atmosfeer van het Frankrijk van de 18de eeuw. Muziek begeleidde de gasten gedurende de hele dag, en het programma werd geopend met de populairste dans van die tijd, de menuet.

De deelnemers hadden de mogelijkheid om een papieren model van de Grote Franse Kroningskoets in elkaar te zetten. Deze koets is te vinden in de collectie van de Hermitage, en is door Peter besteld bij de Gobelin-manufactuur in 1717 tijdens zijn verblijf in Frankrijk. De masterclass «Franse schittering van de petrijnse assemblees» liet deelnemers kennismaken met Franse mode, en het lottospel met de eigenschappen van de Franse en Russische kunst van de petrijnse tijd.

De kinderen maakten niet alleen kennis met de exotische wereld van planten en dieren, die de helden zijn geworden van de «Indische» reeks wandtapijten die aan Peter zijn gegeven op de Gobelin-manufactuur, maar ze konden ook hun eigen compositie voor een gobelin maken, zowel op papier als in een speciaal door de vrijwilligers gemaakt computerspel, «Maak je gobelin!».

De meest creatieve masterclass werd de opvoering van scenes uit de komedies van de Franse toneelschrijver Pierre de Marivaux. De kinderen konden een verhaal uitkiezen, een rol leren en in een geïmproviseerde scene spelen.

Het programma van de feestelijke dag sloot af met een excursie door de zalen van het Mensjikovpaleis. Alle deelnemers kregen een herdenkbriefje, cadeautjes en een uitnodiging voor de Muzeumnacht, die op 20 mei vanaf 18:00 tot 23:00 zal plaatsvinden in RChTs «Staraja Derevnja».


Wedstrijden voor scholieren op het gebied informatietechnologie worden sinds 2005 gehouden door de Vrijwilligersdienst van de Hermitage samen met de Wetenschappelijk-didactische Afdeling «Het Schoolcentrum» en met de deelname van de wetenschappelijke afdelingen van de Hermitage. Inzendingen worden gemaakt als multimediavoorstellingen en computergraphics- en- animaties. Winnende inzendingen worden tentoongesteld op schermen in de zalen van het museum.