Wedstrijd computergraphics- en- animatie

Tour de France 1717: De grote reis van Peter de Grote

«Al gaande sterker» («Vires acquirit eundo» — Gedrukt op een medaille in het bijzijn van Peter in Parijs, 1717).

«Hij is de grootste buitenlandse gast, die ooit door Parijs is gezien» schreef de Franse historicus en politicus Alfred Nicolas Rimbaud. «Voor onze nationale trots was het zeer positief, dat de overwinnaar van Karl de Twaalfde kwam om Frankrijk te bestuderen en zich over haar te verwonderen» treffen wij aan in de aantekeningen van de hertog de Richelieu.

Peter de Eerste kwam naar Parijs al van tevoren bewapend met een idee daarvan, van wat hem zou kunnen interesseren in de Franse hoofdstad. Wat wilde hij als eerste zien? Welke uit de daar opgedane kennis en indrukken oefende invloed uit op de wetenschap, cultuur en het dagelijkse leven in Rusland?

Deelname aan onze wedstrijd geeft je de mogelijkheid om een eigen onderzoekje uit te voeren. Aangezien in de tijd van Peter praktische hulpmiddelen, leerboeken en traktaten bij velen interesse opriepen, stellen we aan jullie voor om in de stijl van het Petrijnse tijdperk om een informatief spel, handleiding voor het gebruik van of uitlegging van de werking van een uit Frankrijk meegekomen nieuw voorwerp of cadeautje te maken. Daarnaast kan je een het voorbereiden van een papieren model (een ontwerp van een vouwpuzzel), interieur (een poppenhuis), of kleding (een papieren pop) presenteren. Jullie beste inzendingen kunnen voorgesteld worden voor spelletjes en master-classes van de traditionele Museumnacht van de Hermitage op 20 mei 2017.

Opgaven van de wedstrijd:

 • Het ontdekken en ondersteunen van creatief begaafde kinderen.
 • Het opwekken van interesse voor de geschiedenis en het culturele erfgoed van verschillende tijdperken bij de jongere generatie.
 • Het opwekken van een beschermende houding jegens kunst en architectuur bij kinderen.
 • Het aanleren van de vaardigheid om informatiebronnen te gebruiken bij verschillende soorten werk.

Regelement

Duur van de wedstrijd:

Van 19 februari tot 30 april 2017.

Inzendingen worden geaccepteerd voor de nominaties:

 • Computertekeningen- en- graphics.
 • Multimediavoorstellingen (PowerPoint etc.).
 • Flash- en Gif-animaties.
 • Video.

Eisen voor inzendingen:

 • Inzendingen van een grafische aard worden geaccepteerd in de formaten jpg, gif en bmp. De grootte van het bestand mag niet boven de 2,5 MB uitkomen.
 • Multimediavoorstellingen moeten niet langer zijn dan 10 slides.
 • De lengte van een animatie of filmpje mag niet boven 1 minuut uitkomen.

Het inleveren van de source code van de inzending (als een psd, fla, ppt, pptx, pdn e.d. bestand) is verplicht. Elke inzending moet in elektronische versie in een aparte folder worden ingeleverd (in een rar of zip bestand). De naam van de folder moet ___ ‘ achternaam en naam’ zijn. In de folder met de inzending moet een .txt bestand met de naam ‘annotatie’  worden toegevoegd: hierin moeten school, klas of groep, mailadres, telefoonnummer, naam en achternaam van de docent en groepsnummer van de instelling waar computercursussen zijn gevolgd worden vermeld. In de naam van het bestand met de inzending moeten achternaam, naam en leeftijd van de deelnemer, nummer van de groep en naam van de inzending worden vermeld. Bijvoorbeeld: Kotov Ivan – 13 jaar – KO115 – Hermitage.bmp. Onder aan de inzending moeten naam en achternaam van de deelnemer duidelijk staan aangegeven.

Duur van de ontvangstperiode:

Tot 30 april 2017.

De ontvangst van inzendingen gaat via de elektronische post: pobeda@znaem.org, en ook via de Academie, tel. + 7 (812) 612-11-22, en via het kantoor van de vrijwilligersdienst, tel. +7 (812) 710-98-76.

Bekendmaking van de resultaten van de wedstrijd:

De jury bepaalt de winners van de wedstrijd tot 10 mei 2017.

De beste inzendingen zullen worden tentoongesteld op schermen in de zalen van de Hermitage.

Thema’s van de wedstrijd:

 1. Geheimen van de Franse diplomatie.

Frankrijk was zeer interessant voor de leergierige Russische tsaar: dit was het land, dat onder Lodewijk XIV de machtigste en meest invloedrijke staat van Europa was geworden. Het overheidssysteem van Frankrijk was voor veel andere landen een voorbeeld om na te apen geworden. Peter wilde Frankrijk graag zien als bondgenoot in de oorlog tegen Zweden, die uiteindelijk een langverwachte afloop lijkte te bereiken. De tsaar had plannen voor koninklijke huwelijken gemaakt, die beide landen moesten zien te verbinden. Hij wilde heel graag zijn dochter Elizabeth als echtgenote van Lodewijk de Vijftiende zien.

Je kan onderzoeken, wat in de Franse overheid een voorbeeld voor andere landen was, en welk nut voor Rusland Peter wilde onttrekken, toen hij in 1717 de eerste overeenkomst met Frankrijk sloot in 1717. Informatie kan gepresenteerd worden als schema, met de hulp van infographics, als animatie of video, waarin de belangrijkste personen en intigrerende geschiedenis voorkomen.

 1. Geschiedenis in personen en gebeurtenissen.

De rijkelijke ontmoetingscerenomie tussen de Russische tsaar en de jonge Lodewijk de Vijftiende was tot in de puntjes uitgewerkt door het Franse hof. Maar het geplande ritueel volgen lukte niet. Nadat hij de koning had ontmoet, tilde de tsaar hem op en droeg hem de trap op naar de ontvangstzaal. «Ik draag heel Frankrijk met me mee» zei Peter.

Er zijn veel legendes over het verblijf van Peter de Grote in Frankrijk. Hij bracht de Fransen vaak in verwarring, bijvoorbeeld door in plaats van een van de zestig uitstekende gerechten te nemen te vragen, om hem brood en radijzen te brengen.

Wie ontving Peter de Grote in Frankrijk? Welke Russen vergezelden hem op zijn reis? Waarom nam Peter juist deze mensen mee op zijn reis?

Je kan een gallerij van de portretten van de reizigers, een kaart van de route van Peter, een video, animatie of strip over de feiten en mythen van zijn reis presenteren.

 1. Kennis van zaken van bouwkunst, industrie en economie.

De glorie van de krachtige vloot, opgebouwd door Colbert, zette de Russische tsaar er toe aan om «vrijwilligers» als studenten naar de zeehavens van Frankrijk te sturen. Peter wist van de «ijzeren riem» van forten, gebouwd door maarschalk Bauvin. Erop gebrand om Rusland een sterk en ontwikkeld land te maken, nam Peter al het beste over, dat hij in andere landen aantrof. In die tijd was Frankrijk de leider in de productie van tapijten, spiegels en het slaan van medailles.  De tsaar was bijzonder geïnteresseerd in de machine, die water liet stromen naar de fontijnen van Versailles en Marli. Welke ervaring van Frankrijk op het gebied van industrie, economie en bouwkunst werd in Rusland gebruikt? Hielp de kennis van de Tsaar van de machine van Marli bij het bouwen van de fonteinen van Peterhof en de Zomertuin? Probeer in een grafische of geanimeerde vorm de werking van de mechanismen, waar Peter bekend mee was geworden in Frankrijk, uit te beelden.

 1. Wetenschap en onderwijs.

Het Petrijnse tijdperk staat bekend om de organisatie van de eerste instellingen van hoger onderwijs en het sturen van hovelingen om in het buitenland te studeren. De bezoeken van Peter aan de Sorbonne, het College van de Vier Naties, de Academie der Wetenschappen, de Meisjesschool van Saint-Cyr hadden allemaal een praktisch karakter: te weten komen wat het beste was om op het gebied van wetenschap en onderwijs  over te nemen van de Fransen. Je kan uitzoeken welke infloed de bezoeken uitoefenden op de ontwikkeling van de Academie der Wetenschappen en de Zeeacademie, musea (de Kunstkamer), de organisatie van botanische- en- apothekarische tuinen etc. Je kunt in een animatie of grafiek uiteenzetten, hoe die instellingen eruit zagen, hoe de studenten en docenten eruit zagen, en hoe en wat ze bestudeerden.

 1. Kunst.

De tijd van de Petrijnse omwentelingen in de kunst wordt vaak de tijd van de «Petrijnse Barok» genoemd. In Frankrijk vond in die tijd de overgang plaats van de «Grote Stijl» van Lodewijk de Veertiende naar de Rococo-stijl van Lodewijk de Vijftiende, die de benaming «Regentenstijl» kreeg. Wat nam Peter over uit de Franse architectuur en tuinstijl bij het bouwen van zijn residenties – het Winterpaleis, het Zomerpaleis, Monplaisir en Marli? Op welk voorbeeld oriënteerden de helpers van Peter (Apraksin en Mensjikov) zich bij het bouwen van hun paleizen in Petersburg? Je kan ook vertellen over de interessante geschiedenis van het maken van de portretten van Peter de Eerste en Katerina de Eerste door de Franse schilder Natier, en over de buste van Peter en het ruiterbeeld van Peter door de beeldhouwer Rastrelli, die daarvoor werkte aan het hof van Lodewijk de Veertiende.

 1. Het hofleven. De assembleën van Peter.

Ten tijde van zijn 45ste verjaardag bevond Peter zich niet ver van Versailles in Marli, waar voor hem een geweldig feest met traktaties, dansen en vuurwerk werd georganiseerd. Bij zijn terugkeer in Frankrijk ging Peter niet alleen aan de slag in Peterhof om zijn eigen Marli te bouwen, maar hij beval ook om assembleën in te stellen: een absolute nieuwigheid voor de Russen. Werp een blik in het eerste Russische etiquetteleerboek uit 1717, «De Eerlijke Spiegel van de Jeugd» en probeer in een animatie of strip uit te leggen, hoe wordt geadviseerd om zich te gedragen.  Maak een video, animatie of grafisch ontwerp over de mode, dansen of het theater van die tijd. Of, misschien ben je dapper genoeg om de werking van het vuurwerk of de verschillende typen vuurwerk uit de Petrijnse tijd uit te beelden?

 1. Het jaar 1717 in de Europese geschiedenis.

In het jaar 1717 brengt Händel de Engelse koning in rep en roer met zijn «Muziek op het Water» terwijl de koninklijke boten de Thames afvaren, schrijft Daniel Defoe zijn roman «Robinson Crusoe», schildert Vatto zijn schilderij «Het Vertrek naar Cytherea»… Welke andere innovaties in de kunsten en wetenschappen en gebeurtenissen in Europese landen zijn door de wereld onthouden? We hopen, dat ze jullie zullen inspireren tot het uitvoeren van een eigen onderzoek en het maken van een verhaal over hen in de vorm van een interessant filmpje of presentatie.

Aanvullende informatiebronnen over de reis van Peter de Eerste in Frankrijk:

Organisatoren van de wedstrijd:

 • Vrijwilligersdienst van de Hermitage (benevole.ru).
 • Onderwijscentrum voor Informatica «Academie» (ucvt.org).
 • Wetenschappelijk- didactische afdeling van de Hermitage «Het Schoolcentrum».