Archeologie 2017

Archeologische opgravingen van een oude paalnederzetting in het Noordwesten van Rusland (drie millennia v.Chr.)Onderzoek wordt uitgevoerd door:

 • De Hermitage;
 • Université de Paris 1-CNRS;
 • University of Łódź (Poland).

Locatie:

Smolenskaja Oblast, regio Velizjskij.
We leven in een tentenkamp in een schilderachtig naaldbos, niet ver verwijderd van de Westelijke Dvina.

Duur:

5 Juli tot 18 Augustus 2017.

Object van het onderzoek:

de paalnederzetting van het derde millennium voor Christus Sertei-II in het noorden van Smolensk Oblast. Meer informatie over de opgravingen kan gevonden worden op http://neenawa.com/expeditions.

Vrijwilligers worden gevraagd voor:

 • het opgraven van het turfgedeelte,
 • onderwateropgravingen (met *CMAS/PADI),
 • werk met artefacten (deelname aan het conserveren, markeren en grafisch fixeren van artefacten en objecten).

Vragen kunnen gericht worden aan:


Archeologisch seminar en summerschool:
Onderzoeken naar neolithische paalnederzettingen in noordwest Rusland — structuur, chronologie en economie.

De school wordt georganiseerd en geleid door de volgende organisaties:

 • Hermitage (Rusland).
 • MAE Trajectoires. De la sédentarisation à l’État. UMR 8215. Universiteit Paris-1 (Frankrijk).
 • Universiteit van Łódź (Polen).
 • Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, afdelingen cartografie en geoinformatica (Rusland).

Verantwoordelijk voor de organisatie zijn:

Andrej Mazoerkevitsj, Julien Megro, Peter Kittel en Ekaterina Dolboenova.

Locatie:

Rusland, Smolenskaja Oblast, Velizjskij Rajon.

Data:

5 juli tot 18 augustus 2017.

De summerschool zal gehouden worden in de archeologische gebieden van de rivier Sertei en de meren Sennitsa en Oesvjatskoje. De deelnemers zullen kennis kunnen maken met de paleografie en archeologie van deze plekken. Tijdens de summerschool zullen er opgravingen plaatsvinden in turfmoeras en het onderwaterdeel van de nederzetting Sertei-II (derde millennium v.Chr.). In voorgaande jaren zijn tijdens de onderwateropgravingen overblijfselen van paalwoningen gevonden. Interessante materialen, die helpen bij het beter beschrijven van het leven van de vroege bewoners, zijn ontdekt. Meer gedetailleerde informatie kan HIER gevonden worden.

Opgaven van het onderzoek:

 • verdere uitvoering van de opgravingen;
 • het bepalen van de chronologische locatie van de verschillende locaties van de regio;
 • het vinden van nieuwe informatie over het dagelijkse leven in de verschillende woningen;
 • het verzamelen van nieuwe gegevens over bijzonderheden in de bouw van de paalwoningen van de regio (d.w.z. het bassin van de Westelijke Dvina).

Activiteiten van het programma:

 • Topografisch werk, in samenwerking met de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, afdelingen cartografie en geoinformatica.
 • Practicum geologisch en paleografisch onderzoek, samen met de Universiteit van Łódź, P. Kittel.
 • Organiseren van opgravingen.
 • Voortzetting van de opgravingen in het turfgebied.
 • Onderwateropgravingen (voor deelnemers met een duikbrevet).
 • Het gebruik van archeologisch materiaal.
 • Bescherming van archeologisch erfgoed en opgravingen.
 • Primaire verwerking van materialen (bestuderen van artefacten, ruimteanalyse etc).

Lezingen en excursies:

 • De paleografie en geologie van het bassin van de rivier Lovat-Dvina en de Serteisk-microregio (opgravingen met P. Kittel).
 • Archeologie van het neolithische tijdperk van Noordwest Rusland.
 • De vroege pottenbakkerskunst van jager-verzamelaar groepen van Oost-Europa.
 • Archeologie in de Hermitage.
 • Het conserveren van organische artefacten en keramiek.
 • Excursies naar de locaties van de Serteisk microregio, Sennitsa en Oesvjati.

Lezingen van het archeologische seminar: worden georganiseerd door specialisten op het gebied van Scandinavische archeologie (lijst documenten in voorbereiding).

Voorwaarden:

Deelnemers verblijven in de tenten van het kamp, dat door de expeditie in het bos georganiseerd zal worden. De dichtstbijzijnde stad bevindt zich op een afstand van 40 kilometer. Een kleine rivier bevindt zich in het kamp. Reiskosten worden door de deelnemers zelf vergoed. Tenten en eten tijdens de summerschool worden door de expeditie zelf verzorgd.

Als u deel wilt nemen aan de summerschool, neem dan alstublieft met ons contact via e-mail en stuur ons een kort curriculum vitae:


Archeologische opgravingen van de
vroege nederzetting Rakoesjetsjnij Jar
(7-5 millennia v.Chr.)

Onderzoek wordt uitgevoerd door:

 • De Hermitage,
 • Het Archeologische Genootschap van de Don (A.V. Tsybrij).

Locatie:

Rostovskaja Oblast.

Duur (preliminair):

van 1 juni tot 10 juli 2017.

Onderzoeksobject:

Een unieke nederzetting van meerdere lagen met uitstekend bewaard gebleven restanten van constructies en vroege artefacten. Het gebied is een van de vroegste nederzettingen van heel Oost-Europa.

Vrijwilligers worden uitgenodigd voor:

 • archeologische opgravingen,
 • werk met artefacten (deelname aan conservatie, het markeren van artefacten, het grafische fixeren van artefacten en objecten).

Vragen over de deelname aan de opgravingen kunnen gesteld worden aan: